🎉 Enjoy the perks of free shipping on orders over RM 250! 🚚💨

Pengajian Malaysia

RM42.90

SKU 9789672605126 Category

5 in stock

Description

‘——-LATEST 2022———–

Author: Dr. Mardiana binti Nordin, Dr. Hasnah Hussiin

ISBN: 9789672605126

Buku Pengajian Malaysia ini disediakan sebagai rujukan lengkap para pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta yang mengambil kursus Pengajian Malaysia di peringkat Sijil, Diploma dan Sarjana Muda di Institusi Pendidikan Tingi masing-masing.

Buku ini mengandungi enam (6) bab yang mencakupi kesemua tema utama seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dalam sukatan Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU). Keseluruhannya, kandungan buku ini merangkumi aspek sejarah negara, Perlembagaan Malaysia, sistem dan struktur pentadbiran, kemasyarakatan dan perpaduan, dan pembangunan sosioekonomi dan amalan beragama rakyat Malaysia.

Selain menjadi rujukan lengkap para pelajar dan pensyarah IPTA dan IPTS, buku ini juga sesuai digunakan oleh para pelajar luar negara yang menuntut di negara ini. Buku ini amat bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat kerana kandungannya padat tentang negara daripada sejarah awal sehinggalah kini. Pengetahuan dan pemahaman yang bakal diperolehi daripada buku ini dapat melahirkan warganegara yang teguh jati diri, tinggi semangat patriotism dan warga yang berpengetahuan.

Additional information

Weight 1 kg
ISBN

9789672605126